dùng súng bắn vợ-Say rượu, gã đàn ông dùng súng đạn bi bắn vợ trọng thương