dừng hoạt động-Đà Nẵng tạm dừng hoạt động quán bar, kaoraoke, vũ trường từ ngày 3-5