Đức Thịnh-Đạo diễn Đức Thịnh nói về cuộc hôn nhân 14 năm với Thanh Thúy: 'Tình yêu là thứ dễ hết, dễ nhạt nhất trên thế gian này'