đức phúc-Bị Đức Phúc gọi điện mượn xe 2,4 tỷ, Erik nói thẳng: 'Xe chưa cúng, tôi còn chưa được đi đấy'