đức-Kịch bản sốc khiến Đức, Tây Ban Nha cùng rời World Cup