du xuân-Chen nhau lễ hội, du xuân, làm sao để tránh mắc COVID-19?