Dư nợ-Dự nợ cho vay margin tiếp tục tăng kỷ lục

  • Dự nợ cho vay margin tiếp tục tăng kỷ lục

    Dự nợ cho vay margin tiếp tục tăng kỷ lục

    Dư nợ cho vay margin của các công ty chứng khoán tại thời điểm 31.12.2021 đã đạt mức kỷ lục khoảng 193.000 tỉ đồng.

  • Dư nợ Chính phủ đã vượt trần

    Dư nợ Chính phủ đã vượt trần

    Các chỉ số tổng dư nợ công, dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn cho phép, song dư nợ Chính phủ đã vượt trần là 50,3% GDP, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng 7/3.