dữ liệu cá nhân-Hacker có thể khai thác các ứng dụng cài đặt sẵn trên smartphone Samsung để tấn công người dùng