du lịch hồi phục-Chỉ 2 triệu bay hạng sang ở 5 sao, dân 'cuồng chân' tự lập hội đi chơi