du khách-Rơi từ tầng cao, du khách Hàn Quốc tử vong