Du học mỹ-Cô gái 10X từng 'trượt toàn tập' giành học bổng đi Mỹ