dự báo thời tiết-Dự báo thời tiết 20/1, miền Bắc trời rét, trưa hửng nắng