dự án bỏ hoang-Khu đô thị Đông Sài Gòn hơn 10 năm hoang vắng