dự án bỏ hoang-Xót xa dự án bỏ hoang hàng thập kỷ giữa Thủ đô