dự án bất động sản bỏ hoang-Thủ tướng: Kiên quyết thu hồi dự án bất động sản bỏ hoang