ĐT Việt Nam-Báo Thái Lan tin đội nhà sẽ 'làm gỏi' ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình