ĐT UAE-Báo UAE dùng từ 'không công bằng' khi nói về thẻ đỏ của hậu vệ đội nhà