ĐT Bồ Đào Nha-Cristiano Ronaldo ghi bàn thứ 99 cho ĐT Bồ Đào Nha