đốt pháo sáng-Nghi can đốt pháo dù trúng chân nữ CĐV trên sân Hàng Đẫy khai gì?