đợt không khí lạnh-Vừa tạm nắng ấm, miền Bắc chuẩn bị đón tiếp gió mùa lạnh giá vào cuối tuần này