đông nhi-Bị chê keo kiệt vì chỉ ủng hộ 10 triệu giúp đỡ miền Tây chống hạn mặn, Minh Tú bức xúc lên tiếng