đồng nai-Gà rẻ như mớ rau: Sớm mở lại lò mổ, khơi thông đầu ra