Đồng hồ thông minh-Không chỉ smartphone, Xiaomi còn vượt luôn Apple ở thị trường thiết bị đeo thông minh