động đất-Động đất 6,9 độ gây cảnh báo sóng thần ở Indonesia