động đất-Cảnh báo sóng thần sau trận động đất 7,7 richter ở Cuba, Jamaica