đóng cửa-Hà Nội: Quán cắt tóc tất bật đóng cửa, hàng ăn 'chỉ bán mang về' theo quy định để phòng dịch Covid-19