Đông Anh Hà Nội-Hà Nội: Bảo vệ Bệnh viện Bắc Thăng Long lây Covid-19 từ con trai là lái xe taxi