Donald Trump-Dòng tiền tỷ USD đổ về, đại gia 10 năm ốm yếu bỗng sáng lòa