Donald Trump-Nhiều lần gặp nhau, ông Trump vẫn tuyên bố không biết Hoàng tử Andrew