Donald Trump-Chỉ 24 giờ tuyên bố tranh cử, ông DeSantis vượt xa ông Trump