đom đóm mắt-Vì sao đôi khi chúng ta có hiện tượng 'đom đóm mắt'?

  • Vì sao đôi khi chúng ta có hiện tượng 'đom đóm mắt'?

    Vì sao đôi khi chúng ta có hiện tượng 'đom đóm mắt'?

    Đom đóm mắt là một biểu hiện bình thường trong quá trình mắt làm việc. Mắt không ngừng hoạt động trong bóng tối mà chúng tạo ra những tín hiệu bên trong rất yếu bắt chước ánh sáng. Những tín hiệu này liên tục được tạo ra bởi các tế bào ở đáy mắt.