đội tuyển Việt Nam-Đội tuyển Việt Nam đóng cửa với báo chí khi tập luyện đấu Saudi Arabia