đội tuyển Việt Nam-Tiếp đãi đội mạnh UAE, Việt Nam vẫn giữ đà thăng hoa?