đối tượng lừa đảo-Bí mật bên trong căn nhà có hàng chục người nước ngoài ở Sài Gòn