đời tư Đàm Vĩnh Hưng-Đàm Vĩnh Hưng: Suốt 20 năm vẫn tự làm một việc, không bao giờ 'phản bội' nghề đã cưu mang mình