đời tư Đàm Vĩnh Hưng-Đàm Vĩnh Hưng: Tôi và Hồ Ngọc Hà biết điều, không hoang tưởng