đòi nợ-Hay tin Vũ trả Thư 3 tỷ, nhóm thanh niên liền đến cửa nhà ông Sơn 'Về nhà đi con' đòi nợ gây xôn xao MXH