Đói bụng-3 nhóm thực phẩm tuyệt đối nên tránh ăn khi bạn đói bụng để không 'phá nát' dạ dày