doanh nghiệp sản xuất-Đại diện CGV: Nếu đầu năm 2022 mới mở cửa, nhiều doanh nghiệp điện ảnh sẽ đứng trước nguy cơ phá sản