Đoàn Văn Hậu-Đoàn Văn Hậu lại chạm mặt tình cũ, thái độ ra sao?