Đoàn Văn Hậu-Độ đẹp trai 'cân' mọi phong cách thời trang: Văn Hậu đúng là 'mắc áo trời sinh' rồi!