Đoàn Văn Hậu-Hoàng Anh Ốc dạo này gầy quá, vì đã chia tay Văn Hậu hay đơn giản đang giảm cân làm đẹp đây?