Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông-13 đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời để chạy thử