đô thị hàng không-Phát triển đô thị sân bay – cơ hội bứt phá cho Đà Nẵng

  • Phát triển đô thị sân bay – cơ hội bứt phá cho Đà Nẵng

    Phát triển đô thị sân bay – cơ hội bứt phá cho Đà Nẵng

    Việc quy hoạch đô thị gắn liền với sân bay đang là xu hướng phát triển của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Tiên phong phát triển đô thị sân bay đầu tiên tại Việt Nam đang là một phương án đầy tiềm năng, góp phần tăng cường lợi thế cạnh tranh cho thành phố Đà Nẵng.