Đổ cổng sắt-Chiếc cổng sắt bất ngờ đổ sập, đè trúng 2 bé gái