đồ ăn nhiều dầu mỡ-Phải làm gì sau khi ăn nhiều thức ăn có nhiều dầu mỡ?