Đình Tú-Những Ngày Không Quên kết thúc ngọt lịm bằng màn khóa môi cực bạo của cặp chim ri