Đình Trọng-Hà Nội chiêu mộ Tiến Thành thay thế Đình Trọng