Đình Trọng-Hai sự trở lại quan trọng của tuyển Việt Nam trước 'đại chiến' với Malaysia