đình chỉ bé 5 tuổi-Đình chỉ học bé 5 tuổi vì "đe dọa khủng bố"

  • Đình chỉ học bé 5 tuổi vì "đe dọa khủng bố"

    Đình chỉ học bé 5 tuổi vì "đe dọa khủng bố"

    Khi được yêu cầu mở ba lô ra, cậu bé 5 tuổi Jackson Riley nói với giáo viên rằng việc này có thể khiến quả bom trong ba lô phát nổ. Câu nói đùa này đã khiến em bị đình chỉ học vì cáo buộc ‘đe dọa khủng bố’.