điều trị f0-Điều kiện để F0 tự điều trị tại nhà được cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh