điều trị Covid-19-7 người trong 1 gia đình là F0, vật vã chiến đấu với COVID-19 suốt 1 tháng: Có mất mát, nhưng kỳ tích vẫn xảy ra!