điều tra tội phạm-Máy xét nghiệm Covid-19: Mua giá nào đúng, giá nào thì… vào tù?