điều tra ban đầu-Vì chuyện xả rác bừa bãi, 1 người chết, 3 kẻ bị tạm giam