điều tra-Điều tra vụ cha vay tiền, con bị 'lập bàn thờ' trên Facebook