Điều kiện sống-Đàn ông sau 40 tuổi bước vào ‘thời kỳ hoàng kim’ cần nuôi dưỡng sức khoẻ: 3 lười biếng, 2 siêng năng giúp thể lực sung mãn