diễn viên Việt Trinh-Việt Trinh đáp trả khi bị chê hết thời, 'cưa sừng làm nghé'