diễn viên việt anh-Việt Anh đăng đàn cực gắt về một số doanh nhân bao tử: 'Từ bao giờ các bạn cho mình cái quyền coi thường nghệ sĩ'