diễn viên trong phim về nhà đi con-'Xinh gái lẳng' của Về Nhà Đi Con: 33 tuổi nhưng vai diễn đếm trên đầu ngón tay, quá khứ chợ búa và đi đòi nợ giúp gia đình